ქვაბი SOFRAM SOFT (12 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (12 სმ)
ქვაბი SOFRAM SOFT (14 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (14 სმ)
ქვაბი SOFRAM SOFT (16 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (16 სმ)
ქვაბი SOFRAM SOFT (18 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (18 სმ)
ქვაბი SOFRAM SOFT (20 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (20 სმ)
ქვაბი SOFRAM SOFT (22 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (22 სმ)
ქვაბი SOFRAM SOFT (24 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (24 სმ)
ქვაბი SOFRAM SOFT (26 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (26 სმ)
ქვაბი SOFRAM SOFT (28 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (28 სმ)
ქვაბი SOFRAM SOFT (30 სმ) ქვაბი SOFRAM SOFT (30 სმ)
ქვაბი SOFRAM LUNA (16 სმ) ქვაბი SOFRAM LUNA (16 სმ)
ქვაბი SOFRAM LUNA (18 სმ) ქვაბი SOFRAM LUNA (18 სმ)
ქვაბი SOFRAM LUNA (20 სმ) ქვაბი SOFRAM LUNA (20 სმ)
ქვაბი SOFRAM LUNA (22 სმ) ქვაბი SOFRAM LUNA (22 სმ)
ქვაბი SOFRAM VENUS ( 2 ლიტრი ) ქვაბი SOFRAM VENUS ( 2 ლიტრი )
ქვაბი SOFRAM VENUS ( 2.8 ლიტრი ) ქვაბი SOFRAM VENUS ( 2.8 ლიტრი )
ქვაბი SOFRAM VENUS ( 3,8 ლიტრი ) ქვაბი SOFRAM VENUS ( 3,8 ლიტრი )
ქვაბი SOFRAM VENUS ( 5 ლიტრი ) ქვაბი SOFRAM VENUS ( 5 ლიტრი )
ქვაბი SOFRAM GRAND (32 სმ) ქვაბი SOFRAM GRAND (32 სმ)
ქვაბი SOFRAM GRAND (36 სმ) ქვაბი SOFRAM GRAND (36 სმ)
ქვაბი SOFRAM GRAND (40 სმ) ქვაბი SOFRAM GRAND (40 სმ)
ქვაბი SOFRAM GRAND (32 სმ) ქვაბი SOFRAM GRAND (32 სმ)
ქვაბი SOFRAM GRAND (36 სმ) ქვაბი SOFRAM GRAND (36 სმ)
ქვაბი SOFRAM GRAND (40 სმ) ქვაბი SOFRAM GRAND (40 სმ)
papila vilma 20 papila vilma 20
papila vilma 24 papila vilma 24
ქვაბი BERLLONG VS-18G ქვაბი BERLLONG VS-18G
ქვაბი BERLLONG VP-24G ქვაბი BERLLONG VP-24G
ქვაბი BERLLONG VP-20G ქვაბი BERLLONG VP-20G
ქვაბი BERLLONG RVP-20G ქვაბი BERLLONG RVP-20G
ქვაბი BERLLONG RVP-24G ქვაბი BERLLONG RVP-24G
ქვაბი BERLLONG RVS-18G ქვაბი BERLLONG RVS-18G
ქვაბი BERLLONG RVP-28G ქვაბი BERLLONG RVP-28G
ქვაბი BERLLONG TSM-18 ქვაბი BERLLONG TSM-18
ქვაბი BERLLONG TSP-20 ქვაბი BERLLONG TSP-20
ქვაბი BERLLONG TSP-24 ქვაბი BERLLONG TSP-24
ქვაბი BERLLONG TSP-28 ქვაბი BERLLONG TSP-28
ქვაბი BERLLONG G-16 ქვაბი BERLLONG G-16
ქვაბი BERLLONG G-18 ქვაბი BERLLONG G-18
ქვაბი BERLLONG G-28 ქვაბი BERLLONG G-28
ქვაბი BERLLONG G-30 ქვაბი BERLLONG G-30
ქვაბი BERLLONG HG-24 ქვაბი BERLLONG HG-24
ქვაბი BERLLONG MG-16 ქვაბი BERLLONG MG-16
ქვაბი SOFRAM LUNA (24 სმ) ქვაბი SOFRAM LUNA (24 სმ)
ქვაბი SOFRAM VENUS ( 6,3 ლიტრი ) ქვაბი SOFRAM VENUS ( 6,3 ლიტრი )
ქვაბი BERLLONG VP-28G ქვაბი BERLLONG VP-28G